MIKO SÖDERLUND. GÖTEBORG SWEDEN. miko@morrisarkiv.com. Images copyrights by Miko Söderlund. ALL RIGHTS RESERVED.

MIKO SÖDERLUND

Crystal Talk

Animerad film. Format 4K. Längd 5:45 min

Visas i samband med GIBCA Extended, Göteborgs konstbiennal 7 sep - 17 nov 2019.

 

För att förklara den minsta enheten, de sammanhållande krafterna eller systemens uppbyggnad. Allt detta kan rymmas i naturvetenskapens språk. Men räcker det för att förstå VÄRLDEN ?  En mycket större berättelse där vi som människor sätter samman världen till en helhet. Frågan har varit utgångspunkten i denna film.

 

 

Animated film. Format 4K. Length 5:45 min

Explaining the smallest units, the cohesive forces,  or the construction of all systems. Everything can be contained in the language of science. But, is this enough to understand the world? A much larger story, where every human being puts the world together as a whole. The question has been the starting point for this film.

 

Miko Söderlund

Göteborg Sep 2019

ALGAE - Back home

Till minnet av en berättelsen om ett stort grönt hav

En animerad fasadprojektion på Nääs fabriker 1 - 31 december 2018.

 

Filmen bygger på en teckning jag hittade i min anteckningsbok. Hur uppstod egentligen livet på vår planet? Om de första cellerna i gigantiskt urhav, 3-4 miljarder år tillbaka i tiden. Evolutionen, en skapelseberättelse baserad på vetenskap, men också evolutionen presenterad som en sanning i skolans värld.

 

Berättelsen om ett stort grönt hav är som sanning starkt integrerat i mitt medvetande. Ett minne av en berättelse. När jag som vuxen läser att livet inte uppstod där i ljuset från solen, utan djupt ner i vulkaniska sprickor på havsbotten, då är det en annan del av mig som registrerar detta. Ett vuxet medvetande som inte tar in världen på samma sätt som ett barn. Faktakunskap är det som vuxna sinnen tror på. Men i mig lever ett minne vidare. En gammal berättelse om en gammal sanning.

Det gör mig levande. Min hand som sträcker sig djupare ner och där mitt medvetande som inte längre söker förändring.

 

Arbetet med filmen handlar om hur jag förhåller mig till denna berättelsen. En bild av ett hav, fyllt av begynnande liv, växande. En blå atmosfär mättad av syre.

 

Miko Söderlund

Göteborg Nov 2018