MIKO SÖDERLUND. GÖTEBORG SWEDEN. miko@morrisarkiv.com. Images copyrights by Miko Söderlund. ALL RIGHTS RESERVED.

MIKO SÖDERLUND

ALGAE - Back home

Till minnet av en berättelsen om ett stort grönt hav

En animerad fasadprojektion på Nääs fabriker 1 - 31 december 2018.

 

Filmen bygger på en teckning jag hittade i min anteckningsbok. Hur uppstod egentligen livet på vår planet? Om de första cellerna i gigantiskt urhav, 3-4 miljarder år tillbaka i tiden. Evolutionen, en skapelseberättelse baserad på vetenskap, men också evolutionen presenterad som en sanning i skolans värld.

 

Berättelsen om ett stort grönt hav är som sanning starkt integrerat i mitt medvetande. Ett minne av en berättelse. När jag som vuxen läser att livet inte uppstod där i ljuset från solen, utan djupt ner i vulkaniska sprickor på havsbotten, då är det en annan del av mig som registrerar detta. Ett vuxet medvetande som inte tar in världen på samma sätt som ett barn. Faktakunskap är det som vuxna sinnen tror på. Men i mig lever ett minne vidare. En gammal berättelse om en gammal sanning.

Det gör mig levande. Min hand som sträcker sig djupare ner och där mitt medvetande som inte längre söker förändring.

 

Arbetet med filmen handlar om hur jag förhåller mig till denna berättelsen. En bild av ett hav, fyllt av begynnande liv, växande. En blå atmosfär mättad av syre.

 

Miko Söderlund

Göteborg Nov 2018